Sommeren 2015 startet BB Entreprenør AS med prosjektet i Austadveien 91 – 105, et prosjekt som ble gjennomført i samarbeid med Balko AB. BB Entreprenør AS har utførtført demontering av eksisterende 48 betong balkonger og remontert 48 nye betong og stål balkonger levert av Balco AB. BB Entreprenør AS har også montert 100mm Glava på balkongfasadene og vi har kledd veggene med panel og STO fasadepuss system, samt montert 48 nye vinduer.

Prosjektet startet mai 2015 og ble avsluttet høsten 2015

Vi takker Sameiet og Balco AB for samarbeidet